Selamat Datang di Website MTS AL HIDAYAH Jln Pahlawan Dusun II Air Hitam Kec. Gebang – Langkat 20856

Sejarah MTs AL- HIDAYAH

1.MTs Al- Hidayah berdiri sejak tahun 1994 terdiri dari 2 lokal ,dengan jumlah murid  94 siswa dan  dibawah asuhan Bapak Drs.Khairul Ahyar  dengan jumlah tenaga pendidik 8 orang Guru. Pada tahun kedua Sekolah tersebut dapat bantuan  2 lokal dari bapak Bupati Langkat,

 

2.Pada tahun ketiga jumlah murid menjadi 140 orang siswa terdiri dari 4 lokal ,dibawah pimpinan Bapak Sundoro, dengan jumlah guru 10 orang guru,setelah 6 bulan kemudian ,Sekolah tersebut ,Sekolah tersebut berganti pimpinan Yaitu di Pimpin oleh Bapak Parmo.

 

3.Pada tahun 1998 Sekolah tersebut berganti lagi pimpinan yaitu diasuh oleh Bapak SISWANTO ,S.Pd  sampai sekarang ,Sekolah sudah menjadi 7 lokal ruangan belajar dan 1 Ruangan Guru ,Perpustakaan ,Ruang tata Usaha Runga Kepala Madrasah Serta Ruangan lep Komputer,Dan jumlah murid dua ratusan lebih ,Tenaga pendidikan sudah 17 orang Guru.

 

Sekolah MTs pertama mempunyai jzjn oprasioanal yang tertanggal 10 – 09 – 1994 dengan Nomor : Nb- 2/pp.00.5/1780/1994 .Status terdaftar.

Pada 3 Desember  tahun 1998 terakritasi dengan Nomor  : C/Wb/5-d/pp.03.2/377/98

Pada  1 Desember tahun 2005 Terakriditasi dengan peringkat  “ B “ (BAIK ) Dengan Nomor  : 279/         MTs/12.11/2005

Pada tahun 2010 MTs Al- Hidayah mempunyai izin oprasional  tertanggal 21 Juni 2010 dengan Nomor  : 720 tahun 2010.

 

Demikianlah sejarah ringkas tentang  berdirinya Sekolah MTs     AL-HIDAYAH Air Hitam Kec. Gebang , yang terletak  di Jln Pahlawan  dusun II Gang lama Air Hitam

 

Air Hitam.,  Juli 2011

Ka MTs AL-HIDAYAH Air Hitam

 

SISWANTO,M.Pd

Berita Terbaru